woensdag 14 juni 2017

Het funderingsadvies & grondonderzoek => een waardevol rapport!


Bij de aankoop van grond is iedereen wel vertrouwd met het OVAM-bodemattest. Dit is een verplicht document bij de verkoop van een perceel en geeft enkel weer of er een vervuiling gekend is bij de OVAM.
Maar wat velen nog vergeten is het nut van het funderingsadvies en het grondonderzoek. Dit onderzoek geeft een schat aan informatie betreffende de samenstelling en de draagkracht van de grond.
Het vaststellen van de diepte van die zogenaamde "vaste" alsook haar draagkracht heeft veel invloed op de latere kostprijs en technologie van de fundering van uw bouwproject.
Tenslotte is de investering van zo'n onderzoek erg nuttig en helemaal niet zo duur.
Bezoek de website en vraag uw offerte op maat aan bij de specialist advison.vrijdag 19 mei 2017

Van groene droom naar boerenverstand in 1 week

Enkele dagen geleden informeerden we u over het openbaar onderzoek m.b.t. de kwetsbare bosgebieden. Ook wel eens gekend als de "boskaart".

Iedereen ziet het belang van bomen en kwetsbaar bosgebied wel in, maar het mag wat logischer dan de eerste gekende voorstellen op basis van luchtfoto's.

Lees de conclusie  van het gezond verstand van onze Vlaams minister Geert Bourgeois hier
woensdag 10 mei 2017

Is uw "bouwgrond" in de toekomst nog wel een "bouwgrond"? Van bouwgrond naar bosgrond?

Roze = Meest Kwetsbaar Waardevol Bos (MKWB) - Groen: Waardevol Bos binnen groengebied
Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB)

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert namens de Vlaamse overheid een openbaar onderzoek over de kaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB), ook wel zonevreemde bossen genoemd.
Dat zijn bossen die gelegen zijn buiten de groene bestemmingen: in woongebied, industriegebied, recreatiegebied, landbouwgebied of in een andere niet-groene bestemming.
In principe zijn alle bossen, waar ze ook liggen, beschermd door het Bosdecreet. Maar in gebieden die niet bestemd zijn als natuur-, bos- of parkgebied, zijn de bossen minder goed beschermd en dus kwetsbaar. De meest waardevolle van die kwetsbare bossen zijn nu samen op een kaart gezet. Via een verstrengde procedure voor ontbossing kunnen de bossen op die kaart beter beschermd worden.
De Vlaamse Regering heeft de kaart ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ voorlopig vastgesteld op 31 maart 2017. De kaart wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Van dinsdag 16 mei 2017 tot en met vrijdag 14 juli 2017 kunt u hierop opmerkingen indienen.
Nu kan u zich nog informeren en eventueel bezwaar indienen. 
kijk alvast via deze link, of informeer u bij de Vlaamse Overheid via het gratis telefoon nummer: 1700.
en deze kaart of uw "bouwgrond" nog wel bouwgrond zal zijn in de toekomst!

of neem spoedig contact op met de geschikte advocaat voor het formuleren van uw bezwaarschrift:
de heer Floris Sebreghts

fs@gsj-advocaten.be - tel.: 03 201 14 25