Van groene droom naar boerenverstand in 1 week

Enkele dagen geleden informeerden we u over het openbaar onderzoek m.b.t. de kwetsbare bosgebieden. Ook wel eens gekend als de "boskaart".

Iedereen ziet het belang van bomen en kwetsbaar bosgebied wel in, maar het mag wat logischer dan de eerste gekende voorstellen op basis van luchtfoto's.

Lees de conclusie  van het gezond verstand van onze Vlaams minister Geert Bourgeois hier
Is uw "bouwgrond" in de toekomst nog wel een "bouwgrond"? Van bouwgrond naar bosgrond?

Roze = Meest Kwetsbaar Waardevol Bos (MKWB) - Groen: Waardevol Bos binnen groengebied
Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB)

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert namens de Vlaamse overheid een openbaar onderzoek over de kaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB), ook wel zonevreemde bossen genoemd.
Dat zijn bossen die gelegen zijn buiten de groene bestemmingen: in woongebied, industriegebied, recreatiegebied, landbouwgebied of in een andere niet-groene bestemming.
In principe zijn alle bossen, waar ze ook liggen, beschermd door het Bosdecreet. Maar in gebieden die niet bestemd zijn als natuur-, bos- of parkgebied, zijn de bossen minder goed beschermd en dus kwetsbaar. De meest waardevolle van die kwetsbare bossen zijn nu samen op een kaart gezet. Via een verstrengde procedure voor ontbossing kunnen de bossen op die kaart beter beschermd worden.
De Vlaamse Regering heeft de kaart ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ voorlopig vastgesteld op 31 maart 2017. De kaart wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Van dinsdag 16 mei 2017 tot en met vrijdag 14 juli 2017 kunt u hierop opmerkingen indienen.
Nu kan u zich nog informeren en eventueel bezwaar indienen. 
kijk alvast via deze link, of informeer u bij de Vlaamse Overheid via het gratis telefoon nummer: 1700.
en deze kaart of uw "bouwgrond" nog wel bouwgrond zal zijn in de toekomst!

of neem spoedig contact op met de geschikte advocaat voor het formuleren van uw bezwaarschrift:
de heer Floris Sebreghts

fs@gsj-advocaten.be - tel.: 03 201 14 25