van EPC-score naar frigo model

In het kader van het renovatiepact zal een woning vanaf  medio 2018 over een woningpas moeten beschikken, dit naar analogie van de car-pass voor uw auto.  Het zal een uniek digitaal dossier zijn waarin de eigenaar en de verschillende betrokken instanties kunnen raadplegen en aanvullen.
Zowel met de gebruikelijke attesten alsook uw persoonlijk dosssier van renovaties en aanpassingen door heen de jaren (het PID dossier => post interventie dossier) maar alles samen in een online omgeving.
Nu iedereen alvast vertrouwd is met het EPC-attest voor het energieverbruik zullen we naar Europees "witgoed" model verwijzen naar een letter en kleurcombinatie.


Volgende gebouweigenschappen kunnen in de woningpas modulair ingebouwd worden:
- woonkwaliteit,
- stabiliteit,
- akoestiek,
- daglicht
- duurzaam bouwen,
- toegankelijkheid,
- water en duurzaam waterbeheer,
- elektriciteit,
- bouwfysische aspecten waaronder vocht,
- ruimtelijke ordening,
- onroerend erfgoed,
- eigenschappen van de bodem/grond,
- aanwezigheid van nutsvoorzieningen en installaties,
- gevaarlijke stoffen zoals asbest, …
- zomercomfort.

bron & meer info