Het redement op winkelvastgoed "in de etalage"


Wat u en ik reeds lange tijd vermoedde blijkt correct te zijn, meer zelfs een onomkeerbare trend.
Het afgelopen jaar daalde de verhuur van winkelpanden met bijna 20%.

In de kleinere dorpen is het vanzelfsprekend dat naast dagverse producten van de en bakker, beenhouwer, vis- of groentenboer steeds meer kleine kledingzaken het steeds moeilijker krijgen ingevolge de combinatie van hoge huurprijzen, het succes van de grote shoppingcentra en de jaarlijks toenemende e-commerce.

Er zal dan ook de komende jaren een correctie komen op de exuberante huurprijzen van de kleinere winkelpanden alsook een verschuiving qua invulling.  De kleine leegstaande panden zullen ingenomen worden door groepspraktijken (huisartsenpraktijken, oogarts, dierenarts,...)  Verder zal een reeks van vrije beroepers hun kantoorruimte in de stad of het thuiskantoor verlaten voor zo'n beschikbare ruimte in de dorpskern.
Daar genieten ze van een betere visibiliteit en bereikbaarheid.

Enkel wie over winkelpanden beschikt op de "monopoly"- locaties hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken.