VLABEL schatting nodig, geen probleem!

Als beëdigd vastgoed expert voor de kamer van vastgoedexpert KAVEX, zijn we nu ook erkend door de Vlaamse Belastingdienst (de zogenaamde VLABEL - schatting).

Dit betekent dat wij schattingsverslagen kunnen opmaken in het kader van de aangifte van nalatenschappen.