van EPC-score naar frigo model

In het kader van het renovatiepact zal een woning vanaf  medio 2018 over een woningpas moeten beschikken, dit naar analogie van de car-pass voor uw auto.  Het zal een uniek digitaal dossier zijn waarin de eigenaar en de verschillende betrokken instanties kunnen raadplegen en aanvullen.
Zowel met de gebruikelijke attesten alsook uw persoonlijk dosssier van renovaties en aanpassingen door heen de jaren (het PID dossier => post interventie dossier) maar alles samen in een online omgeving.
Nu iedereen alvast vertrouwd is met het EPC-attest voor het energieverbruik zullen we naar Europees "witgoed" model verwijzen naar een letter en kleurcombinatie.


Volgende gebouweigenschappen kunnen in de woningpas modulair ingebouwd worden:
- woonkwaliteit,
- stabiliteit,
- akoestiek,
- daglicht
- duurzaam bouwen,
- toegankelijkheid,
- water en duurzaam waterbeheer,
- elektriciteit,
- bouwfysische aspecten waaronder vocht,
- ruimtelijke ordening,
- onroerend erfgoed,
- eigenschappen van de bodem/grond,
- aanwezigheid van nutsvoorzieningen en installaties,
- gevaarlijke stoffen zoals asbest, …
- zomercomfort.

bron & meer info

Het redement op winkelvastgoed "in de etalage"


Wat u en ik reeds lange tijd vermoedde blijkt correct te zijn, meer zelfs een onomkeerbare trend.
Het afgelopen jaar daalde de verhuur van winkelpanden met bijna 20%.

In de kleinere dorpen is het vanzelfsprekend dat naast dagverse producten van de en bakker, beenhouwer, vis- of groentenboer steeds meer kleine kledingzaken het steeds moeilijker krijgen ingevolge de combinatie van hoge huurprijzen, het succes van de grote shoppingcentra en de jaarlijks toenemende e-commerce.

Er zal dan ook de komende jaren een correctie komen op de exuberante huurprijzen van de kleinere winkelpanden alsook een verschuiving qua invulling.  De kleine leegstaande panden zullen ingenomen worden door groepspraktijken (huisartsenpraktijken, oogarts, dierenarts,...)  Verder zal een reeks van vrije beroepers hun kantoorruimte in de stad of het thuiskantoor verlaten voor zo'n beschikbare ruimte in de dorpskern.
Daar genieten ze van een betere visibiliteit en bereikbaarheid.

Enkel wie over winkelpanden beschikt op de "monopoly"- locaties hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken.