Schade-expert

De Biso Expertise

Als de nood het hoogst is, bieden wij u een professionele, betrouwbare oplossing.

Brandschade, waterschade, storm, bliksem, diefstal… Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Maar stel dat het u toch overkomt? Dan kunnen wij u helpen.

Wij zijn gespecialiseerd in expertise en schaderegeling, inclusief vaststellingen, plaatsbeschrijvingen, schattingen, keuringen… en we informeren en adviseren. En vooral: wij bemiddelen en verdedigen uw belangen.

Zo hebben we al 25 jaar ervaring in expertise en schaderegeling, bouwtechniek en kostprijsberekening. Goed voor uw financiën én uw gemoedsrust.

Onze diensten
  • Analyseren: Beëdigd Vastgoed Expert registreert, verzamelt en groepeert alle gegevens, en koppelt mogelijke oorzaken en gevolgen. 
  • Adviseren: Beëdigd Vastgoed Expert geeft informatie, richtlijnen, adviezen en voorstellen voor een doeltreffende aanpak. 
  • Expertiseren: Beëdigd Vastgoed Expert rapporteert alle gegevens, gebreken en oorzaken, met het oog op een efficiënte oplossing. 
  • Verdedigen: Beëdigd Vastgoed Expert verdedigt uw schadeclaim tegenover de maatschappij of een aansprakelijke derde of helpt u bij een schade-eis van iemand tegen u. 
  • Beschrijven: Beëdigd Vastgoed Expert komt ter plaatse, bekijkt de gegeven situatie en bezorgt u een beschrijving in woord en beeld. 
  • Controleren: Beëdigd Vastgoed Expert onderzoekt uw vastgoed op kleine en grote gebreken, met als doel de preventie van grote bouwtechnische kosten. 
  • Vaststellen: Beëdigd Vastgoed Expert doet vakkundige vaststellingen met foto’s en tekst van gebreken, fouten, stand van werken, plotse situaties bijv. bij inbraak, enz. 
  • Bemiddelen: Beëdigd Vastgoed Expert bemiddelt tussen twee partijen om tegengestelde standpunten om te vormen tot een voor ieder bevredigende win-win situatie.

Mail - Jan of bel 7/7 - 0800 97 416 - Jan